วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มุมมองของผมต่ออิทธิพลของสื่อการเรียนการสอนในยุคสมัยนี้

          ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวกันว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้นี้ สื่อการเรียนการสอนมีอิทธิในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ถ้านับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่ผมเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว ในตอนนั้นมีแค่หนังสือเรียน 1 เล่ม สมุดจด 1 เล่ม กระดานดำ และ ชอล์คเขียนกระดานเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากมือ เช่น แผ่นพับ บัตรคำ สมุดนิทาน ที่มาช่วยในการเรียนการเรียนการสอน ถึงกระนั้นการใช้สื่อในตอนนั้นยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่เมื่อในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างมากมาย สื่อที่ใช้ในการสอนนั้นได้มีการปรับตัวตามเทคโนโลยี ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ชีวิตในปัจจุบันนั้นมนุษย์เราแทบจะขาดเทคโนโลยีไม่ได้ และเมื่อสื่อการสอนมาเป็นเทคโนโลยีแล้วไซ้ อิทธิพลของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้น ผมจะยกตัวอย่างสื่อการสอนในชั้นเรียนที่เป็นเทคโนโลยีให้ชม


โปรแกรม PowerPoint ที่นำไว้เสนองาน


โปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย


Notebook คอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่

          

Tablet สิ่งที่เข้ามาแทนหนังสือเรียนและสมุดจดบันทึก

         เทคโนโลยีที่ผมได้เสนอข้างต้นนั้นมีอิทธิในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอนผ่านการนำเสนอทางโปรแกรม PowerPoint เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และการอ่าน E-Book หรือ เขียนบันทึกผ่านทาง Tablet ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา สื่อการสอนเป็นเพียงแค่ตัวช่วยที่ไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร แต่ในยุคปัจจุบันสื่อการสอนแทบจะเป็นตัวสำคัญที่เแทบจะเรียกว่า "ขาดเสียมิได้" ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน แต่กระนั้นสื่อเทคโนโลยีบางอย่างก็มีข้อจำกัดด้วย เช่น การบันทึกข้อความลงบน Tablet ด้วยการพิมพ์ จะทำให้ผู้เรียนที่ใช้เรียนตั้งแต่ในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษานั้น ทักษะทางด้านการเขียนจะด้อยลงไปจากผู้เรียนในยุคสมัยก่อน

          ท้ายสุดนี้จากมุมมองของผม ผมคิดว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นมีอิทธิผลมากในการจัดการสอนในชั้นเรียน เพียงแต่ว่าผู้สอนและทางสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการใช้สื่อนั้นๆในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องมีความสามารถที่เพียงพอในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน มิฉะนั้นสื่อก็เป็นเพียงแค่ วัตถุที่ไม่มีประโยชน์หากอยู่ในมือของผู้สอนที่ไม่มีความสามารถพอที่จะใช้สื่อเหล่านี้ อาจจะทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ สื่อนั้นมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ถ้าใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล และถ้าใช้ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดโทษที่มากมายเช่นกัน

See You Again

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น