วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Tablet นวัตกรรมใหม่ของการศึกษาไทย

          ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมากในเรื่องการศึกษาหรือการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องใดก็ตามสำหรับนวัตกรรมที่ผมจะยกมานั้น คือ Tablet ที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับแจกเพื่อใช้ในการเรียนในโรงเรียนตอนนี้ ถึงหลายๆประเทศอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ผู้เรียนใช้ Tablet ในการเรียน แต่ในประเทศของเรานั้นเป็นเรื่องใหม่มากๆ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ในอันดับแรกที่จะกล่าวถึง ต้องอธิบายก่อนว่า Tablet คืออะไร


นี่คือรูปร่างของ Tablet ที่แต่ละโรงเรียนได้รับแจก

          Tablet คือเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้ มีหน้าจอหลายขนาด บางรุ่นสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้ สามารถใช้บันทึกข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ 3G สามารถอ่านหนังสือที่เรียกว่า E-Book ได้ ตลอดจนยังสามารถชมคลิปต่างๆทางบนเว็บไซต์หรือภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกมส์ได้ ล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถที่ใกล้เคียงคอมพิวเอตร์ทั้งสิ้น แต่ Tablet มีขนาดเล็กสามารถพกพาไปได้ทุกที่และการใช้งานที่สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กเช่น Notebook ซึ่งมีข้อจำกัดด้านขนาด พลังแบตเตอรี่ในการใช้งาน Tablet จึงถูกเรียกว่า "คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา" นั้นเอง

          Tablet และการศึกษาไทยในมุมมองของผม

          ในตอนนี้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศได้รับแจก Tablet เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำไปใช้ในเรียนควบคู่กับหนังสือเรียนและการเรียนในห้องเรียน ได้ทยอยแยกเรื่อยๆตามโรงเรียนในแต่ละเขตการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในมุมมองของผม Tablet เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและเรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหนังสือเรียนบางเล่ม การเรียนบางอย่างถ้าได้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นคลิปวีดีโอก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าดูจากรูปภาพซึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ ถ้ามองในด้านดีของ Tablet แล้วก็คงจะกล่าวว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ในมุมมองอีกด้านที่เป็นผลเสียของการใช้ Tablet ในการศึกษานั้น ต้องกล่าวว่า การจะใช้ Tablet ในการศึกษาผู้ใช้จะต้องอยู่ในระดับใดถึงจะเหมาะสม หรือว่าความพร้อมของครูอาจารย์ผู้สอน และความพร้อมของสถานศึกษาที่จะนำมาใช้นั้น จะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ซึ่ง เริ่มจาก

1.ผู้เรียน
          การแจก Tablet ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น ต้องพิจารณาดูว่า ผู้เรียนในวัยนี้ต้องการให้ส่งเสริมด้านใดบ้าง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นอยู่ในระดับที่มีความต้องการพัฒนาการทางด้านการเขียนและการอ่านเป็นอย่างมาก มากกว่าการนำ Tablet มาค้นคว้าหาข้อมูลหรือใช้ในการเรียน เพราะผู้เรียนในวัยนี้ระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายไปยังไม่มากเท่ากับในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในมุมมองของผมมีความเห็นว่า การแจกTablet ในระดับนี้จะเป็นการลดทอนความสามารถในการเขียนของผู้เรียนมากกกว่าเป็นเป็นการพัฒนา ซึ่งการเขียนมีความจำเป็นอย่างมากในการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การสอบทำข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งผู้สอบต้องเขียนอธิบายตามหัวข้อที่โจทย์กำหนดมาด้วยตนเองไม่สามารถนำ Tablet เข้าไปเขียนได้ เป็นต้น และความรับผิดชอบของผู้เรียนในระดับนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าในการเก็บรักษา Tablet ในระหว่างการใช้งานหรือหลังใช้งาน และท้ายที่สุดผมคิดว่าผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการใช้งาน Tablet ซึ่งผมคงตอบไม่ได้ว่าการแจก Tablet ให้ผู้เรียนระดับนี้ จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งในมุมมองของผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจกผู้เรียนในระดับนี้

2.ครูอาจารย์ผู้สอน
          ผู้สอนมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนหรือมีความพร้อมแค่ไหนที่จะสอนโดยให้ใช้ Tablet ผมยอมรับเลยว่าเทคโนโลยียุคสมัยรวดเร็วมาก ผมก็มี Tablet ซึ่งผมก็พึ่งใช้งานเป็นไม่ถึงปี ยอมรับเลยว่าในบางครั้งก็ยังรู้สึกว่าใช้งานไม่เป็นอยู่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้มีอัพเกรดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นอย่างรวดเร็วและทุกสัปดาห์ ถ้าพูดถึงในแง่การศึกษาก็อาจจะหมายถึงความรู้ใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามา ผู้สอนจะสอนในความรู้ใหม่ๆได้ทันทีโดยที่ผู้สอนไม่จำเป็นต้องศึกษาเลยหรือ ในต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ห่างไกลมักมีคำถามเสมอว่า ผู้สอนมีความพร้อมที่จะใช้สิ่งเหล่าในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ในมุมมองของผมการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆเข้ามาสอนเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการสอนด้วยเช่นกัน

3.สถานศึกษา
          ในเรื่องสถานศึกษาต้องถามสถานศึกษาว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการรับผิด Tablet ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทางสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งผมก็คงตอบตรงนี้ไม่ได้ว่าสถานศึกษาแต่ล่ะที่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน แต่ในมุมมองของผม มองไปที่สถานศึกษาที่อยู่ตามต่างจังหวัด ที่เป็นโรงเรียนประถมเล็กๆ จะมีความสามารถในการรับผิดชอบได้อย่างไรถ้า Tablet เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งจากมุมมองตรงนี้ของผม ผมคิดว่าสถานศึกษาถ้าไม่ใช่สถานศึกษาที่มีทุนทรัพย์มากเพียงพอก็จะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

          สุดท้ายนี้ผมก็ยังไม่กล้าสรุปว่า Tablet กับการศึกษาไทยจะมีผลออกไปในทางบวกหรือลบ ก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปในอนาคต ซึ่งผมทิ้งท้ายไว้ว่า หากทั้ง 3 ด้านที่ผมกล่าวมีความพร้อมอย่างเพียงพอ สิ่งนวัตกรรมนี้ก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีการศึกษาในที่สุด และจะเกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด


See You Again

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@